Click here for our Newsletters

Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen

Samenwerki

Wijziging SNA Keurmerk

Op deze pagina vindt u de Interpretaties en aanpassingen terug zoals deze zijn vastgelegd door de CCvD Stichting Normering Arbeid.
Door de publicatie op onze website betekent dat deze interpretaties en/of aanpassingen vanaf de dag van publicatie dan wel opnieuw op de dag van ingang dan ook door Safex Certificatie Instelling worden gehandhaafd….
read more…


Offer Request

If you wish to receive a offer we advise you to fill out our Offer Request Form as fully as possible. We will as soon as you send the required documentation or or if desired call or contact you by email.

Ask for an Offer now!

or …


RVA Certificaat

Safex Certificatie Instelling RVA CertificaatSafex Inspectie Instelling RVA Certificaat
Safex Certificatie Instelling B.V. heeft aangetoond in staat te zijn certificatie van managementsystemen op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.
Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17021:2011.

Safex Inspectie Instelling B.V. heeft aangetoond in staat te zijn inspecties, als type A inspectie instelling, op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren…
read more…

Certification


VCA Certification

The Safety Checklist Contractors (VCA) offers the organizations an excellent tool

to search for possible weak spots in safety care and subsequently improve …
read more…

VCU Certification

This certification exists especially for the temporary employment & secondment

agencies who think highly of safety. The VCU checklist consists of the following…
read more…

SNA Keurmerk (NEN 4400)

The NEN 4400-1 is for entrepreneurs who employed loan or secondment.

Employers who hire labor are now able to better protect agencies that do not meet…
read more…

ABU

The Federation of Private Employment Agencies (ABU) has been the main

representative for private employment agencies in the Netherlands since 1961…
read more…

NBBU

The NBBU (Dutch Association of Mediation and Employment Agencies), is the trade

association for the MSE segment (medium sized enterprises) in the staffing…
read more…

OSB

OSB (Business organization for Cleaning and Business Services) is committed to an

upgrading of the cleaning industry and is encouraging its members to conduct…
read more…

Fair Produce

Organisaties van werkgevers en werknemers van de teelt én handel in paddenstoelen hebben hun

verantwoordelijkheid voor een eerlijk product genomen en gezamenlijk Stichting Fair…
read more…