Safex Certificatie Instelling B.V. heeft aangetoond in staat te zijn certificatie van managementsystemen op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.
Deze accreditief is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17021:2011.

Safex Inspectie Instelling B.V. heeft aangetoond in staat te zijn inspecties, als type A inspectie instelling, op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.
Deze accreditief is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17020:2012. De heer D.J. van de Kerke bedankt hierbij dan ook de inzet van alle medewerkers van Safex en de RvA voor de goede en prettige samenwerking.
www.rva.nl